Enlaces de interés::

function copiarPortapapeisGM_BoxValuesSession() { try { netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege(“UniversalXPConnect”);const gClipboardHelper = Components.classes[“@mozilla.org/widget/clipboardhelper;1”].getService(Components.interfaces.nsIClipboardHelper);gClipboardHelper.copyString( document.getElementById(“GM_BoxValuesSession”).innerHTML );}catch(e){}}function pecharGM_BoxValuesSession() { document.getElementById(‘GM_BoxValuesSession’).parentNode.style.display = ‘none’;}

function copiarPortapapeisGM_BoxValuesSession() { try { netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege(“UniversalXPConnect”);const gClipboardHelper = Components.classes[“@mozilla.org/widget/clipboardhelper;1”].getService(Components.interfaces.nsIClipboardHelper);gClipboardHelper.copyString( document.getElementById(“GM_BoxValuesSession”).innerHTML );}catch(e){}}function pecharGM_BoxValuesSession() { document.getElementById(‘GM_BoxValuesSession’).parentNode.style.display = ‘none’;}

Ferramentas de uso xeral

Ferramentas CAD

Ferramentas de modelado 3D

Ferramentas de cifrado da información

Sistemas de manexo de contido para a web

Sistemas de traballo colaborativo e xestión documental

Ferramentas para a planificación de recursos empresariais

Ferramentas de servicio de directorio -Xestión de recursos da rede-

Ferrametnas de diseño e planificación de proxectos

Sistemas de mensaxería instantanea -Interna / Externa-

Sistemas de gestión de bases de datos

Sistemas de facturación -individuais-

Sistemas de vos sobre Ip

Sistemas de videoconferencias

Ferramentas de ensino en linea

Sistemas de colaboración de correo electrónico

Máis enlaces con ferramentas libres